NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE0160A

Mã SP1
NE0160A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
560.000 đ
700.000 đ

KỆ GÓC XOAY HÌNH LÁ NEWERA DÙNG CHO TỦ GÓC

Mã SP1
NE0202ML
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Newera
4.575.000 đ
6.100.000 đ

Gương Xoay 180 độ

Mã SP1
NE3081.811
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Newera
2.925.000 đ
3.900.000 đ

Giá dao thớt inox hộp 304-400

Mã SP1
NE080440E
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Newera
1.800.000 đ
2.400.000 đ
NEW

Giá kéo úp bát đĩa di động tủ trên 2 tầng inox 304 có khay inox 304 hứng nước NE060190MA

Mã SP1
NE060190MA
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.200.000 đ
5.600.000 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE021980D

Mã SP1
NE021980D
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
922.240 đ
1.152.800 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE021560D

Mã SP1
NE021560D
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
792.240 đ
990.300 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE102.900

Mã SP1
NE102.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.244.400 đ
1.555.500 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE102.800

Mã SP1
NE102.800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.146.720 đ
1.433.400 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE102.700

Mã SP1
NE102.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.084.400 đ
1.355.500 đ
NEW

Giá để chén bát cánh mở, giảm chấn gắn liền Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE102.600

Mã SP1
NE102.600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.013.280 đ
1.266.600 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE101.700

Mã SP1
NE101.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.004.400 đ
1.255.500 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE101.800

Mã SP1
NE101.800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.066.720 đ
1.333.400 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE101.900

Mã SP1
NE101.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
1.324.400 đ
1.655.500 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE021060D

Mã SP1
NE021060D
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
752.240 đ
940.300 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE021380D

Mã SP1
NE021380D
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
868.880 đ
1.086.100 đ
NEW

Giá để xoong nồi cánh mở, giảm chấn gắn liền. Cực kỳ chắc chắn rộng lên đến 900mm, có khay hứng nước NE0211725D

Mã SP1
NE0211725D
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
832.240 đ
1.040.300 đ
NEW

Giá kéo úp bát đĩa di động tủ trên 2 tầng inox 304 có khay inox 304 hứng nước NE060180MA

Mã SP1
NE060180MA
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.125.000 đ
5.500.000 đ
NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE1100A

Mã SP1
NE1100A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
752.800 đ
941.000 đ
NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE0190A

Mã SP1
NE0190A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
710.640 đ
888.300 đ