NEW

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở mã EP80645

Mã SP1
EP80645
Bảo hành
Rỉ vĩnh viển
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
8.136.000 đ
10.850.000 đ
NEW

Tủ kho nan 4 tầng cánh rút mã EG904405

Mã SP1
EG904405
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.080.000 đ
7.600.000 đ
NEW

Tủ kho nan 6 tầng cánh rút mã EG906405

Mã SP1
EG906405
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.880.000 đ
8.600.000 đ
NEW

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở mã EP80660

Mã SP1
EP80660
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.400.000 đ
8.000.000 đ
NEW

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở mã EP80645

Mã SP1
EP80645
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
8.680.000 đ
10.850.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh rút mã MO30440

Mã SP1
MO30440
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.080.000 đ
7.600.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh rút mã MO30640

Mã SP1
MO30640
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.720.000 đ
8.400.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh mở mã MO400460

Mã SP1
MO400460
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
7.360.000 đ
9.200.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh mở mã MO400660

Mã SP1
MO400660
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
8.240.000 đ
10.300.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh mở mã MO400445

Mã SP1
MO400445
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.160.000 đ
7.700.000 đ
NEW

Tủ kho inox hộp cánh mở mã MO400645

Mã SP1
MO400645
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
6.800.000 đ
8.500.000 đ
NEW

Tủ kho nan dẹt cánh rút mở xoay hai hướng

Mã SP1
EV180640
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
12.000.000 đ
15.000.000 đ
NEW

Tủ kho mạ crom cao cấp cánh mờ mã MC040660

Mã SP1
MC040660
Bảo hành
2 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Eurogold
9.680.000 đ
12.100.000 đ
NEW

Tủ kho mạ crom cao cấp cánh mờ mã MC040445

Mã SP1
MC040445
Bảo hành
2 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Eurogold
6.800.000 đ
8.500.000 đ
NEW

Tủ kho mạ crom cao cấp cánh mờ mã MC040645

Mã SP1
MC040645
Bảo hành
2 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Eurogold
8.400.000 đ
10.500.000 đ
NEW

Tủ kho inox nan vuông mạ chrom cao cấp cánh mờ

Mã SP1
EV445SQ
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Eurogold
6.640.000 đ
8.300.000 đ