NEW

Thùng rác âm tủ cao cấp mã E006

Mã SP1
E006
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.920.000 đ
2.400.000 đ
NEW

Thùng rác âm tủ cao cấp mã E008

Mã SP1
E008
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
2.000.000 đ
2.500.000 đ
NEW

Thùng rác tròn- thùng rác đôi gắn cánh âm tủ mã EB300M

Mã SP1
EB300M
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.680.000 đ
2.100.000 đ
NEW

Thùng rác tròn- thùng rác đôi gắn cánh âm tủ mã EB300

Mã SP1
EB300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.600.000 đ
2.000.000 đ
NEW

Thùng rác tròn- thùng rác đôi gắn cánh âm tủ mã E0101

Mã SP1
E0101
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
800.000 đ
1.000.000 đ
NEW

Thùng rác tròn- thùng rác đôi gắn cánh âm tủ mã E0103

Mã SP1
E0103
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
880.000 đ
1.100.000 đ
NEW

Thùng rác gắn cánh- âm tủ ray giảm chấn mã BL400

Mã SP1
BL400
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.920.000 đ
2.400.000 đ
NEW

Thùng rác gắn cánh- âm tủ ray giảm chấn mã BL300

Mã SP1
BL300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.760.000 đ
2.200.000 đ
NEW

Thùng gạo âm tủ mã B22

Mã SP1
B22
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
2.000.000 đ
2.500.000 đ
NEW

Thùng gạo âm tủ mã B15

Mã SP1
B15
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.840.000 đ
2.300.000 đ
NEW

Thùng gạo âm tủ mã B16

Mã SP1
B16
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
1.760.000 đ
2.200.000 đ
NEW

Thùng gạo âm tủ mã B45

Mã SP1
B45
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
3.760.000 đ
4.700.000 đ
NEW

Thùng gạo âm tủ mã B17

Mã SP1
B17
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.680.000 đ
2.100.000 đ
NEW

Thùng gạo gương (đen- bạc- trắng sữa) mã C300 trắng sữa

Mã SP1
C300 tr?ng s?a
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.840.000 đ
2.300.000 đ
NEW

Thùng gạo gương (đen- bạc- trắng sữa) mã C260

Mã SP1
C260
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.760.000 đ
2.200.000 đ
NEW

Thùng gạo gương (đen- bạc- trắng sữa) mã C300

Mã SP1
C300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
1.760.000 đ
2.200.000 đ
NEW

Thùng gạo điện tử mặt gương trắng bạc mã B301( điện tử)

Mã SP1
B301( di?n t?)
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
2.240.000 đ
2.800.000 đ
NEW

Thùng gạo gương nút nhấn mã B302

Mã SP1
B302
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
2.080.000 đ
2.600.000 đ
NEW

Thùng gạo gương nút nhấn mã B25

Mã SP1
B25
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Eurogold
2.080.000 đ
2.600.000 đ

Thùng rác đôi âm tủ giảm chấn mã EB-300M

Mã SP1
EB-300M
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
1.650.000 đ
2.200.000 đ