Bộ tay nâng Blum HF22

Mã SP1
HF22
Bảo hành
Trọn đời
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.394.000 đ
3.909.000 đ

Bộ tay nâng Blum HF25

Mã SP1
HF25
Bảo hành
Trọn đời
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.517.000 đ
4.196.000 đ

Bộ tay nâng Blum HF28

Mã SP1
HF28
Bảo hành
Trọn đời
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.772.000 đ
4.620.000 đ