NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (500mm)

Mã SP1
RBW-500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
88.000 đ
110.000 đ
NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (450mm)

Mã SP1
RBW-450
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
79.200 đ
99.000 đ
NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (350mm)

Mã SP1
RBW-350
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
61.600 đ
77.000 đ
NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (300mm)

Mã SP1
RBW-250
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
52.800 đ
66.000 đ
NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (300mm)

Mã SP1
RBW-250
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
52.800 đ
66.000 đ
NEW

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện trắng, không giảm chấn, tải trọng 30-35 kg (250mm)

Mã SP1
RBW-250
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
44.800 đ
56.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SBL” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(700mm)

Mã SP1
SBL-700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
290.400 đ
363.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SBL” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(650mm)

Mã SP1
SBL-650
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
272.800 đ
341.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SBL” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(600mm)

Mã SP1
SBL-600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
255.200 đ
319.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SGR” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(500mm)

Mã SP1
SGR-500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
220.000 đ
275.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SGR” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(450mm)

Mã SP1
SGR-450
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
206.400 đ
258.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SGR” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(400mm)

Mã SP1
SGR-400
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
193.600 đ
242.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SGR” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(350mm)

Mã SP1
SGR-350
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
184.800 đ
231.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA SGR” giảm chấn, mở ra toàn phần, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg(300mm)

Mã SP1
SGR-300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
176.000 đ
220.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA P34” giảm chấn, mở ra ¾, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg (450mm)

Mã SP1
SBL P34-450
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
149.600 đ
187.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA P34” giảm chấn, mở ra ¾, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg (400mm)

Mã SP1
SBL P34-400
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
140.800 đ
176.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA P34” giảm chấn, mở ra ¾, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg (300mm)

Mã SP1
SBL P34-300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
123.200 đ
154.000 đ
NEW

Ray âm “EXCELA P34” giảm chấn, mở ra ¾, tháo lắp nhanh, tải trọng 40-45kg (300mm)

Mã SP1
SBL P34-300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
123.200 đ
154.000 đ