RAY HỘP TANDEMBOX BLUM

Mã SP1
553.86.838
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Blum
3.168.000 đ
3.960.000 đ
NEW

Ray hộp X1 màu trắng

Mã SP1
553.84.735
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
1.271.600 đ
1.496.000 đ

Ray hộp X2 màu trắng

Mã SP1
550.85.765
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
1.570.800 đ
1.848.000 đ
NEW

Ray hộp X3 màu trắng

Mã SP1
550.85.705
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
1.617.550 đ
1.903.000 đ
NEW

Ray hộp X4 màu trắng

Mã SP1
550.93.775
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.019.600 đ
2.376.000 đ
NEW

Ray hộp X5 màu trắng

Mã SP1
550.93.715
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
21.224.500 đ
2.497.000 đ
NEW

Ray hộp X6 màu trắng

Mã SP1
553.85.705
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.159.850 đ
2.541.000 đ
NEW

Ray hộp X7 màu trắng

Mã SP1
553.85.735
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
1.860.650 đ
2.318.900 đ
NEW

Ray hộp Y1 màu trắng

Mã SP1
553.82.635
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.206.600 đ
2.596.000 đ
NEW

Ray hộp Y2 màu trắng

Mã SP1
550.90.775
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.552.550 đ
3.003.000 đ
NEW

Ray hộp Y3 màu trắng

Mã SP1
550.90.745
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
2.599.300 đ
3.058.000 đ
NEW

Ray hộp Y4 màu trắng

Mã SP1
550.94.745
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
3.001.350 đ
3.531.000 đ
NEW

Ray hộp Y5 màu trắng

Mã SP1
550.93.745
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
3.104.200 đ
3.652.000 đ
NEW

Ray hộp Y6 màu trắng

Mã SP1
553.85.665
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
3.581.050 đ
4.213.000 đ

Ray Hộp TANDEMBOX Intivo Y7 – 553.85.885

Mã SP1
553.85.885
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
3.291.000 đ
3.872.000 đ