NEW

Khay chia dĩa chất liệu nhữa cao cấp mã ET90003

Mã SP1
ET90003
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
728.000 đ
910.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa chất liệu nhựa cao cấp mã ET80003

Mã SP1
ET80003
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
696.000 đ
870.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa chất liệu nhựa cao cấp mã ET70003

Mã SP1
ET70003
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
640.000 đ
800.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa chất liệu nhựa cao cấp mã ET5003

Mã SP1
ET5003
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
520.000 đ
650.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa chất liệu nhựa cao cấp mã ET45003

Mã SP1
ET45003
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
480.000 đ
600.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa inox 304 mở rộng mã E6050E

Mã SP1
E6050E
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
1.120.000 đ
1.400.000 đ
NEW

Khay chia thìa nĩa inox 304 mở rộng mã E6045E

Mã SP1
E6045E
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
1.040.000 đ
1.300.000 đ
NEW

Khay chia thìa đĩa mã E6050A

Mã SP1
E6050A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
960.000 đ
1.200.000 đ
NEW

Khay chia thìa đĩa mã E6045A

Mã SP1
E6045A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Eurogold
880.000 đ
1.100.000 đ