NEW

Giá xoong nồi bát đĩa BX02.700

Mã SP1
BX02.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
1.998.000 đ
2.498.000 đ
NEW

Giá xoong nồi, bát đĩa BX02.800

Mã SP1
BX02.800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
2.078.000 đ
2.598.000 đ
NEW

Giá xoong nồi, bát đĩa BX02.900

Mã SP1
BX02.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
2.158.000 đ
2.698.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX04.600

Mã SP1
BX04.600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
1.967.000 đ
2.459.999 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX04.700

Mã SP1
BX04.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
2.047.000 đ
2.559.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX04.900

Mã SP1
BX04.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
2.207.000 đ
2.759.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX01.600

Mã SP1
BX01.600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
1.835.000 đ
2.296.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX01.700

Mã SP1
BX01.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Garis
1.915.000 đ
2.396.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX01.800

Mã SP1
BX01.800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
1.995.000 đ
2.495.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX01.900

Mã SP1
BX01.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
2.075.000 đ
2.597.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX03.600

Mã SP1
BX03.600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
2.299.000 đ
2.879.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX03.700

Mã SP1
BX03.700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
2.360.000 đ
2.958.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX03.800

Mã SP1
BX03.800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
2.480.000 đ
3.098.000 đ
NEW

Giá xoong nồi inox BX03.900

Mã SP1
BX03.900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Garis
2.558.000 đ
3.198.000 đ