NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 800mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.540.000 đ
2.050.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 900mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.614.000 đ
2.150.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 700mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.465.000 đ
1.950.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 600mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.450.000 đ
1.900.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 900mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.495.000 đ
1.980.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 800mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.432.000 đ
1.870.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 700mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.388.000 đ
1.785.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 600mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.354.000 đ
1.730.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 900mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-900A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.952.000 đ
2.555.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 800mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-800A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.864.000 đ
2.450.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 700mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-700A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.776.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 600mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-600A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.788.000 đ
2.285.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 900mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-900A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.952.000 đ
2.550.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 800mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-800A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.764.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 700mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-700A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.776.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 600mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-600A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.718.000 đ
2.285.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox hộp 900mm (dùng cho lắp cánh)

Mã SP1
CG25-900B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.364.000 đ
1.705.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox hộp 800mm (dùng cho lắp cánh)

Mã SP1
CG25-800B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.276.000 đ
1.595.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox hộp 700mm (dùng cho lắp cánh)

Mã SP1
CG25-700B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
118.800 đ
1.485.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox hộp 600mm (dùng cho lắp cánh)

Mã SP1
CG25-600B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.144.000 đ
1.430.000 đ