NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE0160A

Mã SP1
NE0160A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
560.000 đ
700.000 đ
NEW

Giá kéo úp bát đĩa di động tủ trên 2 tầng inox 304 có khay inox 304 hứng nước NE060190MA

Mã SP1
NE060190MA
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.200.000 đ
5.600.000 đ
NEW

Giá kéo úp bát đĩa di động tủ trên 2 tầng inox 304 có khay inox 304 hứng nước NE060180MA

Mã SP1
NE060180MA
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.125.000 đ
5.500.000 đ
NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE1100A

Mã SP1
NE1100A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
752.800 đ
941.000 đ
NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE0190A

Mã SP1
NE0190A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
710.640 đ
888.300 đ
NEW

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có khay hứng nước NE0170A

Mã SP1
NE0170A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
471.680 đ
689.600 đ

Ngăn kéo để bát đĩa, giảm chấn gắn liền, chất liệu inox hộp 304 NE080870E

Mã SP1
NE080870E
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
1.766.720 đ
2.208.400 đ