NEW

Kệ gia vị nan dẹt inox mờ, khung inox SUS304 khoang tủ 400mm

Mã SP1
GC304-40B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.804.000 đ
3.280.000 đ
NEW

Kệ gia vị nan dẹt inox mờ, khung inox SUS304 khoang tủ 350mm

Mã SP1
GC304-35B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.716.000 đ
3.120.000 đ
NEW

Kệ gia vị nan dẹt inox mờ, khung inox SUS304 khoang tủ 300mm

Mã SP1
GC304-30B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ gia vị nan dẹt inox mờ, khung inox SUS304 khoang tủ 250mm

Mã SP1
GC304-25B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ gia vị nan dẹt inox mờ, khung inox SUS304 khoang tủ 200mm

Mã SP1
GC304-20B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.540.000 đ
2.800.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 400mm

Mã SP1
GC 304-40
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.804.000 đ
3.280.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 350mm

Mã SP1
GC 304- 35
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.716.000 đ
3.120.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 300mm

Mã SP1
GC 304-300
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 250mm

Mã SP1
GC 304 -25
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 200mm

Mã SP1
GC 304-20
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.540.000 đ
2.800.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt khoang tủ 400mm

Mã SP1
GC-40
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.567.500 đ
2.850.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt khoang tủ 350mm

Mã SP1
GC-35
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.512.500 đ
2.750.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt khoang tủ 300mm

Mã SP1
GC-30
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.457.500 đ
2.650.000 đ
NEW

Kệ đựung dao thớt- chai lọ inox nan dẹt khoang tủ 250mm

Mã SP1
GC-25
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.430.000 đ
2.600.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- chai lọ inox nan dẹt khoang tủ 200mm

Mã SP1
GC-20
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.375.000 đ
2.500.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- gia vị đa năng inox hộp khoang tủ 400mm

Mã SP1
GH-40
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.485.000 đ
2.700.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- gia vị đa năng inox hộp khoang tủ 350mm

Mã SP1
GH-35
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.430.000 đ
2.600.000 đ
NEW

Kệ đựng dao thớt- gia vị đa năng inox hộp khoang tủ 300mm

Mã SP1
GH-30
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.375.000 đ
2.500.000 đ
NEW

Kệ đựng gia vị inox hộp khoang tủ 250 mm

Mã SP1
GH-25
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.375.000 đ
2.500.000 đ
NEW

Kệ đựng gia vị inox hộp khoang tủ 200 mm

Mã SP1
GH-20B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.210.000 đ
2.200.000 đ