NEW

Bản lề cong nhiều giảm chấn gắn liền, lắp nhanh 666C

Mã SP1
666C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
14.720 đ
18.400 đ
NEW

Bản lề cong vừa giảm chấn gắn liền, lắp nhanh 666B

Mã SP1
666B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
14.720 đ
18.400 đ
NEW

Bản lề thẳng giảm chấn gắn liền, lắp nhanh 666A

Mã SP1
666A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
14.720 đ
18.400 đ
NEW

Bản lề cong nhiều giảm chấn gắn liền, lắp thường 628C

Mã SP1
628C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
11.520 đ
14.400 đ
NEW

Bản lề cong vừa giảm chấn gắn liền, lắp thường 628B

Mã SP1
628B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
11.520 đ
14.400 đ
NEW

Bản lề thẳng giảm chấn gắn liền, lắp thường 628A

Mã SP1
628A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
11.520 đ
14.400 đ
NEW

Bản lề cong vừa 261B

Mã SP1
261B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.800 đ
6.000 đ
NEW

Bản lề thẳng 261A

Mã SP1
261A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
4.800 đ
6.000 đ
NEW

Bản lề SUS304 cong nhiều giảm chấn gắn liền, lắp nhanh

Mã SP1
699C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
27.200 đ
34.000 đ
NEW

Bản lề SUS304 cong vừa giảm chấn gắn liền, lắp nhanh

Mã SP1
699B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
27.200 đ
34.000 đ
NEW

Bản lề SUS304 thẳng giảm chấn gắn liền, lắp nhanh

Mã SP1
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Newera
27.200 đ
34.000 đ