NEW

Bản lề Hafele SUS304 liền giảm chấn thẳng

Mã SP1
315.06.750
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
68.000 đ
80.000 đ
NEW

Bản lề Hafele SUS304 cong nửa

Mã SP1
315.06.751
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
68.000 đ
80.000 đ
NEW

Bản lề Hafele SUS304 liền giảm chấn cong hẳn

Mã SP1
315.06.752
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
68.000 đ
80.000 đ
NEW

Bản lề Hafele thép mạ liền giảm chấn thẳng

Mã SP1
311.01.500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
42.000 đ
50.000 đ
NEW

Bản lề Hafele thép mạ liền giảm chấn cong nửa

Mã SP1
311.01.501
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
42.000 đ
50.000 đ
NEW

Bản lề Hafele thép mạ liền giảm chấn cong hẳn

Mã SP1
311.01.502
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Hafele
42.000 đ
50.000 đ

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.030

Mã SP1
927.97.030
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
399.500 đ
470.000 đ

Bản lề đóng mở 2 chiều Hafele 927.97.060

Mã SP1
927.97.060
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
357.850 đ
421.000 đ

Bản lề lá 2 vòng bi 102x76x3mm Hafele 926.20.880

Mã SP1
926.20.880
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
196.350 đ
231.000 đ

Bản lề lá 2 vòng bi 102x76x3mm Hafele 926.35.703

Mã SP1
926.35.703
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
177.650 đ
209.000 đ

Bản lề lá 2 vòng bi 127x89x3mm Hafele 926.41.288

Mã SP1
926.41.288
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
221.850 đ
261.000 đ