NEW

Bản lề lọt lòng- Blum liền giảm chấn

Mã SP1
342.80.602
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
93.500 đ
111.000 đ
NEW

Bản lề trùm ngoài- Blum không giảm chấn giảm chấn

Mã SP1
342.80.500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
37.400 đ
44.000 đ
NEW

Bản lề trùm nửa- Blum không giảm chấn giảm chấn

Mã SP1
342.80.501
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
42.075 đ
49.500 đ
NEW

Bản lề trùm ngoài- Blum không giảm chấn giảm chấn

Mã SP1
342.80.500
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
37.400 đ
44.000 đ
NEW

Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong nửa

Mã SP1
356.08.901
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
64.515 đ
75.900 đ
NEW

Nêm giảm chấn cho bản lề Blum cong hẳn

Mã SP1
356.08.902
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
67.320 đ
79.200 đ
NEW

Đế bản lề CLIP 342.21.910

Mã SP1
342.21.910
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
5.610 đ
6.600 đ
NEW

Bản lề Blum Clip Top 100° Trùm nửa 342.15.515

Mã SP1
342.15.515
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
20000

Đế bản lề CLIP 342.21.910

Mã SP1
342.21.910
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
5.610 đ
6.600 đ

Bản lề trùm nửa Clip 100 độ mã 342.15.515

Mã SP1
342.15.515
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
28.050 đ
33.000 đ