NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Handmade 2 hố mã SP GS304-8245

Mã SP1
GS304-8245HD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
2.282.500 đ
4.150.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Handmade 2 hố mã SP GS304-8143HD

Mã SP1
GS304-8143HD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
2.942.500 đ
5.350.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Handmade 2 hố 1 bàn

Mã SP1
GS304-10045HDB
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
4.290.000 đ
7.800.000 đ
NEW
HOT
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Hố dập nguyên khối mã SP GS304-7843PD

Mã SP1
GS304-7843PD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
1.540.000 đ
2.800.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Hố dập nguyên khối mã SP GS304-8245EPD

Mã SP1
GS304-8245EPD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
1.760.000 đ
3.200.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Hố dập nguyên khối mã SP GS304-7850HS

Mã SP1
GS304-7850HS
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
2.980.000 đ
5.500.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Handmade 2 hố mã SP GS304-8245HD

Mã SP1
GS304-8245HD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
3.410.000 đ
6.200.000 đ
NEW
SALE

Chậu rửa Inox SUS304- Handmade 2 hố

Mã SP1
GS304-8247HD
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
3.850.000 đ
7.000.000 đ