TỦ KHO CARINY MTK-645TM

Mã SP1
MTK-645TM
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Cariny
8.735.000 đ
11.680.000 đ

Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa) , rổ & khay hứng nước inox SUS 304 lắp tủ trên

Mã SP1
MOBIADO KD24CI-600
Bảo hành
Gỉ vĩnh viễn
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Cariny
5.490.000 đ
7.350.000 đ

Kệ gia vị,dao thớt

Mã SP1
CH-1930V/1940V/1945V
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Cariny
1.740.000 đ
2.310.000 đ

Kệ góc liên hoàn inox 304 sợi dẹt

Mã SP1
Angela KG-275
Bảo hành
12 Tháng
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Cariny
6.765.000 đ
9.020.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 800mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.540.000 đ
2.050.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 900mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.614.000 đ
2.150.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 700mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW26-700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.465.000 đ
1.950.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng bát đĩa inox sợi tròn 600mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.450.000 đ
1.900.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 900mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-900
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.495.000 đ
1.980.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 800mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-800
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.432.000 đ
1.870.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 700mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-700
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.388.000 đ
1.785.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi tròn 600mm (dùng cho lắp cánh hoặc lắp thùng)

Mã SP1
CW25-600
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.354.000 đ
1.730.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 900mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-900A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.952.000 đ
2.555.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 800mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-800A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.864.000 đ
2.450.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 700mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-700A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.776.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 600mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-600A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.788.000 đ
2.285.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 900mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-900A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.952.000 đ
2.550.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 800mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-800A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.764.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 700mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-700A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.776.000 đ
2.355.000 đ
NEW

Ngăn kéo / giá đựng xoong nồi inox sợi dẹt 600mm (dùng cho lắp cánh/thùng)

Mã SP1
CS25-600A/B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
1.718.000 đ
2.285.000 đ