NEW

Bản lề thép

Mã SP1
G100-1, G100-2, G100-3
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Gorb
35.750 đ
65.000 đ
NEW

Bản lề inox

Mã SP1
GS100-1, GS100-2, GS100-3
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
41.250 đ
75.000 đ
NEW

Bản lề thưởng

Mã SP1
GHC-1, GHC-2, GHC-3
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Gorb
Liên hệ
15.000 đ
NEW

Bản lề inox 304 loại 2

Mã SP1
S316-1, S316- 2, S316- 3
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Gorb
46.750 đ
85.000 đ
NEW

Bản lề inox 304 loại 1

Mã SP1
S316-1, S316- 2, S316- 3
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
chiếc
Nhà SX
Gorb
55.000 đ
100.000 đ