NEW

Bộ phận khóa cam bên trái

Mã SP1
423.53.090
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
26.180 đ
30.800 đ
NEW

Bộ phận khóa cam bên phải

Mã SP1
423.53.080
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
26.180 đ
30.800 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg chiều dài 350 mm

Mã SP1
423.53.735
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
374.000 đ
440.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg chiều dài 300 mm

Mã SP1
423.53.730
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
374.000 đ
440.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg chiều dài 400 mm

Mã SP1
423.53.740
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
392.700 đ
462.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở 3/4, tải trọng 30kg chiều dài 450 mm

Mã SP1
423.53.745
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
392.700 đ
462.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần kt 400mm

Mã SP1
423.54.740
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
738.000 đ
869.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần kt 350mm

Mã SP1
423.54.735
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
719.000 đ
847.000 đ
NEW

Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần kt 300mm

Mã SP1
423.54.730
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Blum
719.000 đ
847.000 đ

Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần kt 500mm

Mã SP1
423.54.750
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
776.000 đ
913.000 đ

Ray âm Blum giảm chấn mở toàn phần kt 450mm

Mã SP1
423.54.745
Bảo hành
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
757.000 đ
891.000 đ