NEW

Kệ xoong nồi- bát đãi đa năng inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 900mm

Mã SP1
GC304-90
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.842.500 đ
3.350.000 đ
NEW

Kệ bát đĩa nâng hạ 2 tầng inox SUS304 khoang tủ 900 mm

Mã SP1
GV304-190
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
6.050.000 đ
11.000.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đãi đa năng inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 800mm

Mã SP1
GC304-80
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.804.000 đ
3.280.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đãi đa năng inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 750mm

Mã SP1
GC304-75
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.804.000 đ
3.280.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đãi đa năng inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 700mm

Mã SP1
GC304-70
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.749.000 đ
3.180.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đãi đa năng inox nan dẹt SUS304 khoang tủ 600mm

Mã SP1
GC304-60
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.650.000 đ
3.000.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đĩa đa năng inox nan dẹt khoang tủ 900 mm

Mã SP1
GC-90
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.705.000 đ
3.100.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đĩa đa năng inox nan dẹt khoang tủ 800 mm

Mã SP1
GC-80
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đĩa đa năng inox nan dẹt khoang tủ 750 mm

Mã SP1
GC-80
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.628.000 đ
2.960.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đĩa đa năng inox nan dẹt khoang tủ 700 mm

Mã SP1
GC-70
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.584.000 đ
2.880.000 đ
NEW

Kệ xoong nồi- bát đĩa đa năng inox nan dẹt khoang tủ 600 mm

Mã SP1
GC-60
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
1.485.000 đ
2.700.000 đ
NEW

Kệ bát đĩa nâng hạ 2 tầng inox SUS304 khoang tủ 800 mm

Mã SP1
GV304-180
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
5.995.000 đ
10.900.000 đ
NEW

Kệ bát đĩa nâng hạ 2 tầng inox SUS304 khoang tủ 700 mm

Mã SP1
GV304-170
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
5.885.000 đ
10.700.000 đ
NEW
HOT
SALE

Kệ bát đĩa nâng hạ 2 tầng inox SUS304 khoang tủ 600 mm

Mã SP1
GV304-160
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Bộ
Nhà SX
Gorb
5.830.000 đ
10.600.000 đ
NEW

Kệ bát đãi nâng hạ 2 tầng inox khoang tủ 900 mm

Mã SP1
G-190
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
4.565.000 đ
8.300.000 đ
NEW

Kệ bát đãi nâng hạ 2 tầng inox khoang tủ 800 mm

Mã SP1
G-180
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
4.455.000 đ
8.100.000 đ
NEW
HOT
SALE

Kệ bát đãi nâng hạ 2 tầng inox khoang tủ 700 mm

Mã SP1
G-170
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
4.400.000 đ
8.000.000 đ
NEW

Kệ bát đĩa nâng hạ 2 tầng inox khoang tủ 600 mm

Mã SP1
G-160
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Gorb
4.345.000 đ
7.900.000 đ