NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ lọt

Mã SP1
INOXA S34-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
54.000 đ
NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ cong

Mã SP1
INOXA S34-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
54.000 đ
NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ thẳng

Mã SP1
INOXA S34-A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
54.000 đ
NEW

Bản lề 3 chiều inox 304 bóng, giảm chấm pít tông đồng, góc mở 110 độ lọt

Mã SP1
INOXA S-36C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề 3 chiều inox 304 bóng, giảm chấm pít tông đồng, góc mở 110 độ cong

Mã SP1
INOXA S-36B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề 3 chiều inox 304 bóng, giảm chấm pít tông đồng, góc mở 110 độ thẳng

Mã SP1
INOXA S-36A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề inox 304 bóng, giảm chấn pít- tông đồng, góc mở 110 độ lọt

Mã SP1
INOXA S35-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề inox 304 bóng, giảm chấn pít- tông đồng, góc mở 110 độ cong

Mã SP1
INOXA S35-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề inox 304 bóng, giảm chấn pít- tông đồng, góc mở 110 độ thẳng

Mã SP1
INOXA S35-A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
46.000 đ
66.000 đ
NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ lọt

Mã SP1
INOXA S34-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
49.500 đ
NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ cong

Mã SP1
INOXA S34-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
49.500 đ
NEW

Bản lề inox 308 mờ, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ thẳng

Mã SP1
INOXA S34-A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
39.600 đ
49.500 đ
NEW

Bản lề inox bóng, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ lọt

Mã SP1
INOXA S33-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
30.800 đ
38.500 đ
NEW

Bản lề inox bóng, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ cong

Mã SP1
INOXA S33-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
30.800 đ
38.500 đ
NEW

Bản lề inox bóng, giảm chấn pít tông đồng, góc mở 110 độ thẳng

Mã SP1
INOXA S33-A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
30.800 đ
38.500 đ
NEW

Bản lề thép mạ nikel giảm chấn thủy lực tháo lắp thường Eclip C25-CARINY thẳng

Mã SP1
Eclip C25-A
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
20.240 đ
25.300 đ
NEW

Bản lề thép mạ nikel giảm chấn thủy lực tháo lắp thường Eclip C25-CARINY cong

Mã SP1
Eclip C25-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
20.240 đ
25.300 đ
NEW

Bản lề thép mạ nikel giảm chấn thủy lực tháo lắp thường Eclip C25-CARINY lọt

Mã SP1
Eclip C25-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
20.240 đ
25.300 đ
NEW

Bản lề thép mạ nikel giảm chấn thủy lực tháo lắp thường Eclip C16-CARINY lọt

Mã SP1
Eclip C16-C
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
26.950 đ
27.500 đ
NEW

Bản lề thép mạ nikel giảm chấn thủy lực tháo lắp thường Eclip C16-CARINY cong

Mã SP1
Eclip C16-B
Bảo hành
1 năm
Khuyến mại
Đơn vị
Nhà SX
Cariny
26.950 đ
27.500 đ